Sundvollen
Nærings-park

 

En lokal næringspark med bred variasjon av bedrifter.

Sundvollen næringspark

Vi er en næringspark bestående av XX bedrifter, til sammen utgjør vi XX antall årsverk og er en viktig bidragsyter til innbyggerne i Hole kommune i form av varer og tjenester.

Her kan du som innbygger få utført håndverkertjenester, handlet forskjellige varer etc. Se oversikten her over alle bedriftene og hva de til